Kontakt

E-mail: moto@wm.pl
tel.: (89) 539-76-92
GRUPA WM Sp. z o.o.

10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5
tel.: 089 539-76-92, fax:089 539-76-52

NIP: 729-198-10-28,
Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000009446; kapitał zakładowy 8 301 000 złotych.

Tagi:
Porady i informacje
więcej »