Regulamin

Zamieszczania ogłoszeń w serwisach ogłoszeniowych wydawanych przez Grupa WM Sp. z o.o. w Olsztynie obowiązujący od listopada 2009r. do odwołania

ZASADY OGÓLNE

1. Ogłoszenia będą zamieszczane w serwisach DOM, MOTO, PRACA wg poniższych zasad.
2. Przed pierwszą publikacją ogłoszenia należy się zarejestrować. Po rejestracji użytkownik otrzymuje login, którym posługuje się w serwisie.
3. Prawidłowo zamieszczone i opłacone ogłoszenia będą uaktywnione w serwisie w ciągu godziny (w przypadku opłaty przelewem lub wpłaty na poczcie oferta pojawi się po otrzymaniu środków na konto Grupa WM Sp. z o.o.).
4. Ogłoszenia w serwisach: DOM, MOTO, PRACA będą publikowane przez 7, 14 lub 30 dni.
5. Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie MOTO przez autokomisy, pośredników w handlu samochodami używanymi oraz salony samochodowe wymaga podpisania umowy o współpracy z firmą Grupa WM Sp. z o.o.
6. Grupa WM zastrzega sobie prawo do usuwania ogłoszeń zamieszczonych przez przedstawicieli firm wymienionych w pkt. 5 i 6 jako ogłoszeń indywidualnych Internautów.
7. Zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń reklamy innych serwisów WWW poprzez podanie ich nazwy. Takie adresy będą z treści ogłoszeń usuwane.
8. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń w niewłaściwych kategoriach (np. ogłoszenia zamienię w kategorii sprzedam).
9. Zabrania się kopiowania treści ogłoszeń oraz zdjęć zawartych w ogłoszeniach w serwisach należących do Grupa WM Sp. z o.o. i publikowania ich w innych serwisach.
10. Zabrania się zamieszczania plików graficznych, które nie mają związku z ofertą (logo firmy, reklama itp.). Takie pliki będą usuwane.
11. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
12. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń o charakterze towarzyskim i erotycznym.
13. Grupa WM Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń, w szczególności za prawdziwość i rzetelność opisów ogłoszeń.
14. Grupa WM Sp. z o.o dołoży wszelkich starań, by edytować lub kasować ogłoszenia nierzetelne, oraz których treść naruszać będzie zasady Regulaminu.
15. Grupa WM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przesyłania informacji handlowych na konta zarejestrowanych użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
16. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
O każdej planowanej zmianie treści Regulaminu, Administrator z 14 dniowym wyprzedzeniem powiadomi Użytkowników pocztą elektroniczną poprzez wysłanie informacji na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracji oraz opublikuje jednolity zmieniony Regulaminu na łamach Serwisu..
W sytuacji zmiany treści Regulaminu Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania łączącego go stosunku prawnego poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od momentu powiadomienia go o planowanej zmianie na adres: moto@wm.pl
W przypadku nie wyrażenia zgody na zmianę treści Regulaminu łączący stosunek prawny ulega rozwiązaniu z dniem wejścia w życie nowych postanowień Regulaminu. Zmiana treści Regulaminu nie wpływa na umowy zawarte przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.


SPOSÓB ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ

Ogłoszenie należy zamieścić przez kliknięcie w opcję "Dodaj ogłoszenie", która jest wyróżniona w serwisach. Po kliknięciu należy wybrać kategorię serwisu, w której chcemy dodać ogłoszenie:
1. Wybór odpowiedniego działu i podrubryki działu, w którym chcemy umieścić ogłoszenie.
2. Wybór regionu.
3. Wpisanie treści ogłoszenia.
4. Dodawanie zdjęć/dodawanie video
5. Potwierdzenie ogłoszenia.
6. Wybór sposobu płatności.
7. Dokonanie płatności.
8. Potwierdzenie zamieszczenia.

EDYCJA I KASOWANIE OGŁOSZEŃ

1. Użytkownik po zalogowaniu może swoje ogłoszenie edytować lub skasować, korzystając z opcji „Moje Ogłoszenia”.
2. Zmiany wprowadzone podczas edycji ogłoszenia pojawią się w ogłoszeniu w ciągu godziny od ich zapisania (w przypadku opłaty przelewem lub wpłaty na poczcie oferta pojawi się po otrzymaniu środków na konto Grupa WM Sp. z o.o.).

DARMOWE OGŁOSZENIA

Serwis moto.wm.pl:

1. Darmowe ogłoszenie zostaje aktywowane następnego dnia roboczego po wprowadzeniu za pośrednictwem formularza dodania ogłoszenia
2. W rubryce darmowe ogłoszenie dozwolone jest zamieszczanie tylko ofert związanych z typem : "sprzedam" / "kupię" lub "zamienię". Wszystkie ogłoszenia, które nie będą należeć do w/w kategorii nie będą zamieszczane na stronie serwisu moto.wm.pl

CENNIK ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ

Serwis moto.wm.pl:

1. Klient (Czas trwania oferty 7 dni):
- dodanie Ogłoszenia w kategorii „sprzedam/ kupię/zamienię”2 zł
- dodanie Ogłoszenia w kategorii „sprzedam/ kupię/zamienię” promowane kolorem na liście wyszukiwania dopłata 100%
- dodanie ogłoszenia w kategorii „sprzedam/ kupię/zamienię” promowane kolorem na liście wyszukiwania i rotujące się przez 3 dni na stronie głównej na początku listy dopłata 200%
- dodanie ogłoszenia video zawsze promowane kolorem na liście wyszukiwania w kategorii „sprzedam/ kupię/zamienię” dopłata 400%

2. Klient ( Czas trwania oferty 14 dni)
- dodanie Ogłoszenia w kategorii „sprzedam/ kupię/zamienię”3 zł
- dodanie Ogłoszenia w kategorii „sprzedam/ kupię/zamienię” promowane kolorem na liście wyszukiwania dopłata 100%
- dodanie ogłoszenia w kategorii „sprzedam/ kupię/zamienię” promowane kolorem na liście wyszukiwania i rotujące się 3 dni na stronie głównej na początku listy dopłata 200%
- dodanie ogłoszenia video zawsze promowane kolorem w kategorii „sprzedam/wynajmę/zamienię” dopłata 400%

3. Klient (czas trwania oferty 30 dni):
- dodanie Ogłoszenia w kategorii „sprzedam/ kupię/zamienię”5 zł
- dodanie Ogłoszenia w kategorii „sprzedam/ kupię/zamienię” promowane kolorem na liście wyszukiwania dopłata 100%
- dodanie ogłoszenia w kategorii „sprzedam/ kupię/zamienię” promowane kolorem na liście wyszukiwania i rotujące się 3 dni na stronie głównej na początku listy dopłata 200%
- dodanie ogłoszenia video zawsze promowane kolorem w kategorii „sprzedam/ kupię/zamienię” dopłata 400% (25 zł)

4. Pakiet print + internet:
- koszt ogłoszenia (emisja w princie i internecie) już od 6 zł netto:

I. Ogłoszenia drobne

Wydania codzienne (bez piątku):
każde rozpoczęte 25 znaków – 6 zł
Dopuszczalna liczba znaków w ogłoszeniu – 200

Wydanie sobotnie "Drobniak":
Opłata zryczałtowana 2 złote za ogłoszenie
Dopuszczalna liczba znaków w ogłoszeniu – 150

DOPŁATY
Wydanie piątkowe – 50%
Ramka pojedyncza – 50%
Ramka podwójna – 100%
Wersale (całe ogłoszenie) – 50%
Ogłoszenie w kontrze – 100%

BONIFIKATY
Liczba ogłoszeń zleconych jednorazowo do jednego tytułu:
- od 5 emisji tej samej treści – 3%
- od 7 emisji tej samej treści – 6%
- od 10 emisji tej samej treści – 10%

Podane wyżej ceny są cenami netto.


Uwaga
Jeżeli w jednym z serwisów ogłoszeniowych ukaże się ogłoszenie zawierające dane użytkownika, który nie jest autorem ogłoszenia - prosimy o kontakt na e-maila: info@gazetaolsztynska.pl

Tagi: