Regulamin zamieszczania bezpłatnych ogłoszeń drobnych

Regulamin zamieszczania bezpłatnych ogłoszeń drobnych przez internet z dnia 1.02.2011

1) Zamieszczanie ogłoszeń przez Internet dokonywane jest w oparciu o niniejszy regulamin. Zlecenie publikacji ogłoszenia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
2) Regulamin określa zasady zamieszczania ogłoszeń drobnych przez internet
3) Ogłoszenie bezpłatne przez internet nadać może jedynie osoba fizyczna. Ogłoszenie nie może dotyczyć działalności gospodarczej.
4) Ogłoszenie drobne może zawierać maksymalnie 200 znaków łącznie ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi. Ogłoszenie to będzie się ukazywało przez 7 dni na stronach internetowych pod adresem www.praca.wm.pl lub www.dom.wm.pl lub www.moto.wm.pl i drobniak.pl
oraz jeden dzień w gazecie Dziennik Elbląski.
5) Ogłoszenie zlecone przez internet ukaże się niezwłocznie po moderacji. Ogłoszenie w gazecie Dziennik Elbląski ukaże się w najbliższym możliwym terminie.
6) Ogłoszenia drobne są przyjmowane tylko do ustalonych rubryk.
7) Wydawca przyjmuje zlecenia na podstawie aktualnych przepisów Prawa Prasowego i innych regulacji prawnych dotyczących reklam. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń.
8) Wydawca nie przyjmuje zlecenia na ogłoszenie:

- naruszającej obyczaje, godność człowieka, uczucia religijne, przekonania polityczne,
- zawierającej elementy dyskryminacji rasowej, naruszającej dobre imię osób trzecich
- zwodniczych, oszukańczych, nieprawdziwych np. ogłoszeń nakłaniających do udziału w grach towarzyskich typu „wianuszek szczęścia” lub anonimowych ogłoszeń obiecujących znaczne profity
- dotyczących sprzedaży broni zamawianych przez osoby fizyczne i prawne nie mające zezwolenia na handel bronią
- dotyczących handlu narządami ludzkimi
- z branż: medyczne, lekarskie, zdrowie, wskazujących na udzielanie świadczeń lekarskich, a które to ogłoszenia muszą zawierać nazwisko lekarza
- od firm dokonujących ściągania długów, należności, wierzytelności, jeżeli firma nie legitymuje się zezwoleniem na prowadzenie tego typu działalności
- dotyczących zabiegów usuwania ciąży
- reklam leków, środków farmaceutycznych i materiałów medycznych kierowanych do dzieci i dorosłych, wydawanych z przepisu lekarza
- o charakterze towarzyskim i/lub z podtekstem erotycznym, matrymonialnym
- niezgodnych z zasadami pisowni polskiej
- których zamieszczenie, zgodnie z wymogami prawnymi, uwarunkowane jest dostarczeniem dowodu osobistego, zezwolenia na działalność gospodarczą lub innego dokumentu koniecznego do potwierdzenia wiarygodności zleceniodawcy.
9) Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia lub odmowy dalszej publikacji ogłoszenia lub reklamy bez podania przyczyny.
10) Wydawca zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian stylistycznych, gramatycznych i ortograficznych w treści ogłoszeń.
11) Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na 10 dni roboczych od publikacji pierwszej błędnej emisji, na adres: Biuro Ogłoszeń Edytor Sp. z o.o Dziennik Elbląski 82-300 Elbląg lub mailem: reklamy@dziennikelblaski.pl
12) Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji bądź niezachowanie jej formy pisemnej powoduje utratę przez Klienta prawa do reklamacji ogłoszenia lub reklamy, jak też kolejnych błędnych emisji tego samego materiału.
13) Administratorem danych osobowych jest Edytor Sp. z o.o., z siedzibą w Olsztynie, ul. Tracka 5, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Zleceniodawców zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami). Dane osobowe Zlecającego uzyskiwane w procesie rejestracyjnym sprzedażowym służą wyłącznie w celach weryfikacyjnych.
14) Administrator oświadcza, że dane osobowe Użytkowników zarejestrowanych nie będą przekazywane osobom trzecim, wyłączając podmioty upoważnione z mocy ustawy i obowiązującego prawa.
15) Zlecający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie określonym w punktach powyższych.

Tagi:

Komentarze (0)

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB